Negru pe alb: reduceri avantajoase de la furnizori de top

Conditiile generale de acces pe platforma

Prezentul document cuprinde termenii si conditiile pentru accesul in cadrul platformei Up Achizitii. Acest document este aplicabil atat societatii UP ROMANİA S.R.L., care detine platforma www.up-achizitii.ro, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Dudesti-Pantelimon nr. 42, sector 3, cod postal 033094, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/6468/2002, cod unic de identificare 14774435, denumita in continuare “Societatea”, cat si pentru fiecare companie care doreste sa adere la aceasta platforma, numita in continuare “Membrul”. Atat Societatea, cat si Membrul vor fi denumite in continuare, in mod colectiv, “Partile”, si, individual, “Parte”.

ARTICOLUL 1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

In calitate de Membru, o companie poate beneficia de ofertele furnizorilor selectati de catre Societate, fie prin incheierea ulterioara a unor contracte cu acestia, fie cu Societatea, in functie de modalitatea convenita intre Societate si furnizori.
Accesul unei companii la ofertele tuturor furnizorilor aflati pe platforma se va realiza in baza numelui de utilizator si a parolei care ii sunt atribuite companiei de catre Societate, in urma completarii formularului aflat pe site-ul www.up-achizitii.ro si a indeplinirii pasilor indicati ulterior. In baza numelui de utilizator si a parolei, compania se va inscrie pe site, dobandind astfel calitatea de Membru, putand solicita si primi ofertele furnizorilor prezenti pe platforma. Pentru a putea beneficia de oferta dorita, Membrul trebuie sa completeze contractul pentru furnizarea serviciilor si sa accepte prezentele Termeni si conditii.

Societatea sau, dupa caz, furnizorii pot aplica Membrului, la propria discretie, in perioadele pe care le doresc, reduceri si diverse promotii in cadrul unui anumit buget, daca Membrul utilizeaza contractele cu furnizorii. In cazul in care Membrul nu respecta angajamentele fata de Societate si/sau furnizori (si in special incalcarea obligatiilor de plata si termen), Societatea (sau furnizorii, dupa caz) va avea dreptul de a solicita si recupera de la Membru echivalentul tuturor beneficiilor acestuia, rezultate din promotiile si reducerile aplicate de catre Societate (sau furnizori, dupa caz), exceptand situatiile in care intre Membru si Societate (sau furnizori, dupa caz) s-a prevazut altfel.

In orice caz, drepturile si obligatiile Membrului cu privire la fiecare serviciu propus pe platforma sunt supuse termenilor si conditiilor pentru membrii platformei Up Achizitii ce se gasesc la adresa www.up-achizitii.ro si care pot fi modificate/revizuite de catre Societate din cand in cand, prin actualizarea acestora pe site. Prin acceptarea termenilor si conditiilor si utilizarea site-ului www.up-achizitii.ro confirma faptul ca a citit si este de acord cu aceste prevederi si se obliga sa le respecte, prevederi care se completeaza, dupa caz, cu cele din contractele incheiate de Membru cu Societate si/sau furnizori.

ARTICOLUL 2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII

In principiu, in contextul prezentelor Conditii, Societatea intermediaza contactul dintre Membri cu furnizorii sai si nu isi asuma niciun rol dincolo de aceasta. In aceasta situatie, Societatea nu are si nu va avea nicio responsabilitate, in nicio privinta, legat de achizitionarea de catre Membru de servicii si produse in conditiile prevazute de catre furnizorii respectivi si acceptate de catre Membru, incluzand aici calitatea produselor si serviciilor respective si orice fel de fapta, actiune sau inactiune a furnizorilor respectivi. Cu toate acestea, Societatea, in functie de contractul incheiat cu furnizorii, poate sa isi asume pozitia de vanzator al serviciilor respective si sa factureze catre Membru produsele si serviciile furnizate. Chiar si in acest caz, responsabilitatea revine furnizorilor in cauza, iar Societatea nu va fi responsabila pentru calitatea serviciilor si a produselor furnizate.

Societatea poate cesiona, in orice moment si catre orice tert, drepturile si obligatiile ce decurg din prezentele termeni si conditii, precum si contractele semnate cu furnizorii respectivi, cu simpla notificare a Membrului, transmisa pe e-mail, la adresa indicata de acesta in formularul de inscriere.

ARTICOLUL 3. DURATA SI INCETARE

Prezentele Termeni si conditii intra in vigoare la data acceptarii lor pe platforma Up Achizitii si vor ramane in vigoare pe o perioada nedeterminata, putand inceta cu conditia transmiterii unui preaviz cu cel putin 30 de zile inainte de data solicitata pentru incetare. In cazul in care Membrul va solicita incetarea aplicabilitatii acestor termeni si conditii, la data solicitata pentru incetare va inceta si calitatea de Membru a acestuia si accesul in cadrul platformei.

ARTICOLUL 4. DISPOZITII DIVERSE

Documente contractuale: Prezentele Termeni si conditii reglementeaza principiile si regulile convenite intre Parti cu privire la calitatea de Membru in cadrul platformei Up Achizitii si se pot completa cu contractele semnate ulterior de Parti cu privire la furnizarea serviciilor oferite pe platforma.

Renunțare: Neexercitarea de catre Societate a unuia sau mai multora dintre drepturile care ii revin in temeiul acestor Termeni si conditii, integral sau in parte, nu va fi considerata ca reprezentand o renuntare la aceste drepturi, cu exceptia cazului in care exista o declaratie de renuntare explicita, in scris, din partea Societatii.

Invalidare parţială: In cazul in care o parte din prezentele Termeni si conditii devine invalida sau nula sau ajunge in aceasta stare ulterior, restul dispozitiilor nu vor fi afectate urmand a se considera ca partea devenita invalida sau nula a fost schimbata astfel incat sa aiba cel mai apropiat inteles luandu-se in considerare beneficiile economice si/sau juridice existente la data acceptarii prezentelor Termeni si conditii.

Notificări: Orice instiintare emisa in baza prezentului document va fi transmisa pentru Membru, la adresa de e-mail cu care s-a inscris pe platforma, iar pentru Societate la adresa de e-mail info@up-achizitii.ro.

Confidentialitate: Partile au obligatia ca pe parcursul valabilitatii prezentelor Conditii cat si dupa aceea, sa pastreze confidentialitatea cu privire la orice fel de informatii comerciale sau necomerciale ce le apartin. Totusi, informatiile care sunt deja cunoscute publicului, fara ca vreuna din Parti sa fie responsabila de acest lucru, sau informatiile ce trebuie dezvaluite conform legilor in vigoare sau a hotararile judecatoresti, nu se supun acestei obligatii de confidentialitate.

Date cu caracter personal: In cadrul platformei Up Achizitii, Societatea poate prelucra urmatoarele date cu caracter personal ale persoanelor vizate: nume, prenume, functie, adresa de e-mail, numar de telefon. Aceste date pot fi suplimentate cu alte date cu caracter personal, in cazul contractelor incheiate direct intre Membru si Societate pentru furnizarea anumitor servicii, caz in care prelucrarea acestora se va realiza si conform clauzelor prevazute in aceste contracte.
Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt:

 1. in scopul incheierii si executarii contractelor incheiate de Membri;
 2. in scopul transmiterii de comunicari, inclusiv comunicari comerciale din partea Societatii, a furnizorilor sau a altor parteneri ai Societatii;
 3. in scopul realizarii de studii/ sondaje.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt pastrate pe durata valabilitatii calitatii de Membru a companiei pentru care s-au furnizat datele respective. In ceea ce priveste transferul datelor catre state din afara Uniunii Europene, acesta se realizeaza exclusiv catre partenerul Societatii, Ofispaneli İsletme Yönetimi ve Ticaret Anonim Sirketi, cu sediul in Turcia, Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. Multinet Plaza 12/2/B, care asigura mentenanta platformei Up Achizitii si care va prelucra datele respective in limitele realizarii acestui scop.
Drepturile persoanelor vizate: Persoanele vizate isi pot retrage in orice moment consimtamantul acordat Societatii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, prin transmiterea unui e-mail in acest sens la adresa info@up-achizitii.ro. Cu toate acestea, in cazul prelucrarilor prevazute la paragraful f) lit.iii), retragerea consimtamantului va avea ca efect imposibilitatea accesarii de catre Membru a platformei Up Achizitii.
Pe langa dreptul de revocare a consimtamantului dat fata de Societate, persoanele vizate pot exercita urmatoarele drepturi, in masura in care sunt indeplinite cerintele legale:

 • dreptul la informare cu privire la datele cu caracter personal stocate de Societate, conform articolului 15 GDPR,
 • dreptul la rectificarea datelor inexacte sau la completarea datelor incomplete, conform articolului 16 GDPR,
 • dreptul la stergerea datelor cu caracter personal stocate de Societate, conform articolului 17 GDPR,
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, conform articolului 18 GDPR,
 • dreptul la portabilitatea datelor, conform articolului 20 GDPR,
 • dreptul la opozitie, conform articolului 21 GDPR.

Dreptul la informare (dreptul de acces) conform dispozitiilor articolului 15 GDPR

Persoana vizata are dreptul de a fi informata gratuit, la cerere, in conformitate cu dispozitiile articolului 15 alin. 1 GDPR, asupra datelor cu caracter personal prelucrate de Societate. Aceasta se refera indeosebi la:

 • scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
 • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
 • destinatarii, respectiv categoriile de destinatari carora le-au fost dezvaluite sau urmeaza a le fi dezvaluite datele cu caracter personal;
 • durata preconizata de stocare a datelor cu caracter personal sau, daca nu este posibila furnizarea de date concrete in acest sens, criteriile pentru determinarea duratei de stocare;
 • existenta unui drept la rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal, a unui drept la restrictionarea prelucrarii de catre operator si a unui drept de opozitie fata de o asemenea prelucrare;
 • existenta unui drept de a formula plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
 • toate informatiile disponibile cu privire la provenienta datelor, daca datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana vizata;
 • existenta unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri conform articolului 22 alin. 1 si 4 GDPR si – cel putin in aceste situatii – informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

Dreptul la rectificare conform dispozitiilor articolului 16 GDPR

Persoana vizata are dreptul de a solicita rectificarea de indata a datelor cu caracter personal inexacte. In functie de scopurile prelucrarii aceasta are dreptul de a solicita de asemenea completarea datelor cu caracter personal incomplete – inclusiv pe calea unei declaratii aditionale.

Dreptul la stergere conform dispozitiilor articolului 17 GDPR

Persoana vizata are dreptul de a solicita Societatii stergerea imediata a datelor cu caracter personal, pentru unul din urmatoarele temeiuri:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • persoana vizata isi retrage consimtamantul pe care s-a bazat prelucrarea conform articolului 6 alin. 1 lit. a) sau articolului 9 alin. 2 lit. a) GDPR si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, conform articolului 21 alin. 1 sau alin. 2 GDPR, iar in cazul prelucrarii in temeiul intereselor noastre legitime, acestea nu prevaleaza asupra motivelor invocate de persoana vizata;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii juridice care revine operatorului;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu servicii oferite copiilor, conform articolului 8 alin. 1 GDPR.

Daca Societatea a facut publice datele cu caracter personal si este obligata sa le stearga, aceasta va lua masuri adecvate, tinand cont de tehnologia disponibila si de costurile de implementare ale unor asemenea masuri, pentru a informa tertii operatori care prelucreaza datele persoanei vizate ca aceasta solicia, si de la acestia, stergerea tuturor link-urilor la aceste date cu caracter personal sau a copiilor si multiplicarilor acestor date.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii conform dispozitiilor articolului 18 GDPR

Persoana vizata are dreptul de a pretinde de la Societate restrictionarea prelucrarii, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

 • exactitatea datelor cu caracter personal este contestata de persoana vizata;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata solicita in locul stergerii limitarea utilizarii datelor cu caracter personal;
 • Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 • persoana vizata s-a opus prelucrarii conform articolului 21 alin. 1 GDPR, din motive legate de situatia particulara in care se afla, atata timp cat nu s-a stabilit definitiv daca drepturile legitime ale Societatea prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor conform dispozitiilor articolului 20 GDPR

Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat Societatii, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, si dreptul de a transmite aceste date altui operator, in cazul in care:

 • prelucrarea are la baza consimtamantul persoanei vizate conform articolului 6 alin. 1 lit. a) sau articolului 9 alin. 2 lit. a) sau un contract conform articolului 6 alin. 1 lit. b) GDPR, si
 • prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

La exercitarea dreptului persoanei vizate la portabilitatea datelor, aceasta are dreptul de a obtine ca datele sale cu caracter personal sa fie transferate de catre Societate direct catre un alt operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie conform dispozitiilor articolului 21 GDPR

In conditiile articolului 21 alin.1 GDPR, se poate formula opozitie fata de prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care persoana vizata se regaseste.

Dreptul general la opozitie mentionat mai sus se aplica tuturor scopurilor prelucrarii descrise in prezentele dispozitii privind protectia datelor, care sunt prelucrate in baza interesului legitim, potrivit articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Altfel decat in cazul dreptului la opozitie special indreptat impotriva prelucrarii de date in scopuri publicitare, Societatea este obligata, conform GDPR, sa dea curs unei astfel de opozitii generale formulate. In plus, exista posibilitatea adresarii unei plangeri catre autoritatea de supraveghere competenta pentru Societate sau catre responsabilul cu protectia datelor numit de Societate.

Litigii si solutionarea litigiilor: Prezentul document Termeni si Conditii este realizat in conformitate cu legislatia in vigoare de pe teritoriul Romaniei. Litigiile vor fi deferite spre solutionare instantelor judecatoresti si autoritatilor competente.